Grafični operater (GLU, GJM)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • branje delovnih nalogov in navodil za delo v grafični stroki;
  • poznavanje osnovnih principov delovanja grafičnih strojev in naprav;
  • pravilno uporabo grafičnih materialov; • tisk enostavnih tiskovin na tiskarskih strojih manjšega formata (do formata B2);
  • izvedbo osnovnih postopkov v grafični dodelavi;
  • dnevno vzdrževanje grafičnih strojev in naprav;
  • poznavanje osnovnih merilnih in kontrolnih postopkov v tisku in dodelavi; poznavanje osnov informacijsko-komunikacijske tehnologije (urejevalnik besedil in preglednic, programi za vodenje strojev);
  • varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi, opremo za osebno varstvo in okolju škodljivimi snovmi;
  • racionalno rabo energije, materiala in časa.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš na zavihku na levi strani

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v srednjih in manjših tiskarnah, v fotokopirnicah, v knjigoveznicah, v kartonažerskih podjetjih in v drugih podjetjih s področja grafične dodelave.