Gozdar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • načrtovanje in organizacijo lastnega dela;
  • izvajanje del v gozdu ob upoštevanju varstva pri delu;
  • izvedbo poseka, obdelavo drevesa in krojenje debla;
  • vlačenje in zbiranje sortimentov ter delo na rampnem prostoru;
  • opravljanje sečnje in spravila lesa v posebnih in izrednih razmerah;
  • vzdrževanje funkcij gozda ter gozdnih prometnic in manjših vodotokov;
  • vzdrževanje ročnega orodja, motornih žag in pripomočkov za delo v gozdu in gozdnih drevesnicah;
  • sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci;
  • uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu;
  • odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš na zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko gozdarskih podjetjih, drevesnicah ali na kmetijah.