Gastronomske in hotelske storitve

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • ureditev prostora, pripravo in postrežbo enostavnih jedi in pijač ter zaračunavanje storitve;
  • deserviranje, vzdrževanje in skladiščenje inventarja, živil;
  • komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in v izbranem tujem jeziku.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v hotelih, motelih, penzionih, planinskih, počitniških in drugih domovih, kmečkih turizmih, lovskih kočah, v gostiščih, restavracijah, gostilnah, kavarnah, barih, okrepčevalnicah, šolah in bolnicah, v začasnih in premičnih gostinskih obratih (catering) ter transportnih sredstvih (vlaku, ladji..), na drugih delovnih mestih, ki vključujejo pripravo in postrežbo jedi, v konfekcijskih tovarnah, čistilnicah in pralnicah.