Gastronomija in turizem

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
60
Trajanje: 
1 leto
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • prilagoditev gostinske in turistične ponudbe različnim ciljnim skupinam;
  • osnovne postopke priprave in postrežbe obrokov;
  • izvajanje gostinske in hotelske dejavnosti skladno s predpisi in za povečanje premoženja podjetja,
  • komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in dveh tujih jezikih;
  • uporabo sodobnega programskega orodja IKT;
  • predstavitev in posredovanje informacij o naravni in kulturni dediščini Slovenije;
  • sestavo, oblikovanje in pripravo menijev, jedilnih listov, vinskih list in cenikov pijač;
  • posredovanje in prodajo storitev gostinskega obrata.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicnega tečaja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil: četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, mladinski hoteli, planinski domovi in koče, turistične kmetije), v prehrambenih obratih (restavracije, gostilne, okrepčevalnice, obrati za razvedrilo, obrati za pripravo in dostavo jedi, premični gostinski obrati-vlak, ladja, letalo, obrati za masovno pripravo jedi-bolnica, šola)in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz gostinstva, pri organizatorjih turističnih potovanj, turističnih posrednikih (turistične agencije, potovalni klubi, turistični uradi) in v turistično informativnih centrih in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz turizma.