Gastronomija

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • komunikacijo v slovenskem in tujem jeziku po pravilih poslovnega komuniciranja in bontona;
  • opravljanje receptorskih del, posredovanje informacij in povezovanje dela med oddelki;
  • posredovanje in prodajo storitev gostinskega obrata;
  • predstavitev in posredovanje informacij o naravni in kulturni dediščini Slovenije;
  • povezovanje različnih dejavnosti po regijah v aktualno turistično ponudbo;
  • sestavo, oblikovanje in pripravo menijev, jedilnih in vinskih listov ter cenikov pijač;
  • načrtovanje, organiziranje in izvedbo rednih in izrednih obrokov v kuhinji in strežbi;
  • pripravo jedi po načelih zdrave prehrane in vključevanja sodobnih trendov v kulinariki;
  • vključevanje animacije v gostinsko ponudbo;
  • oblikovanje prodajne cene storitev, podjetno delovanje.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil naziv: gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v hotelih, motelih, penzionih, planinskih, počitniških in drugih domovih, kmečkih turizmih, lovskih kočah, v gostiščih, restavracijah, gostilnah, kavarnah, barih, okrepčevalnicah, šolah in bolnicah, v začasnih in premičnih gostinskih obratih (catering) ter transportnih sredstvih (vlak, ladja..), v drugih podjetjih, ki vključujejo delovna mesta za vodenje in organiziranje namestitev, pripravo in postrežbo jedi, pijač in napitkov, animacijske dejavnosti, destinacijski menedžment in posredovanje informacij.