Fotografski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • ustvarjalno snovanje in priprava idej za fotografske naloge;
  • fotografiranje na področju klasičnih fotografskih tem v ateljeju in na prostem (pokrajinska, portretna, reportažna in arhitekturna fotografija);
  • fotografiranje na področju komercialne in tehnične fotografije (modna, reklamna,industrijska in reprodukcijska fotografija);
  • fotografiranje na področju znanstvene in tehnične fotografije (mikro in mikroskopska fotografija ter fotografija v arhivske namene, medicine, arheologije, varstva okolja, restavratorstva in kartografije); 
  • fotografiranje na področju beleženja dogodkov (novinarska in reportažna fotografija);
  • fotografiranje z analogno in digitalno fotografsko opremo;
  • snemanje s filmsko in video snemalno kamero;
  • delo s programi za vektorsko grafiko in obdelavo digitalnega slikovnega gradiva;
  • delo v fotografskih laboratorijih za črno belo in barvno fotografijo;
  • samostojno vodenje in delo v obrtni fotografski delavnici.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Za vpis v izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v obrti, malih in velikih podjetjih, inštitutih, trgovinah s fotografsko in video dejavnostjo, fotografskih in reklamnih studiih, novinarskih podjetjih, televizijskih in filmskih hišah in arhivih.