Farmacevtski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • izdelavo farmacevtskega izdelka (tekoče, poltrdne in trdne farmacevtske oblike ter izvlečka iz drog) po predpisu v skladu z dobro proizvodno prakso;
  • izdajanje in dajanje navodil za uporabo za zdravila brez zdravniškega recepta v lekarni pod nadzorom magistra farmacije;
  • izdajanje in dajanje navodil za uporabo za zdravila brez zdravniškega recepta v specializirani prodajalni;
  • izdajanje in dajanje navodil za uporabo za rastlinske droge in naravne spojine;
  • izvajanje kvalitativnih, polkvantitativnih in kvantitativnih analiz zdravil ter testov stabilnosti zdravil;
  • vrednotenje delovanja, uporabe in najpogostejših neželenih učinkov zdravil, ki se izdajajo brez recepta.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v lekarnah in specializiranih prodajalnah, v galenskih laboratorijih, v farmacevtski industriji, v veledrogerijah, v razvojnih, raziskovalnih in drugih ustanovah.