Elektrotehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • branje, načrtovanje, izdelavo, spremljavo, in dopolnjevanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
  • programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah, programiranje, montažo in ožičenje programirljivih relejev;
  • polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje porabnikov in opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
  • povezovanje elementov električnih inštalacij v stikalnih, razdelilnih in vtično-spojnih napravah ter izbiranje in priklapljanje električnih zaščit;
  • izvajanje osnovnih meritev in vzdrževalnih del na električnih in komunikacijskih inštalacijah, interpretacijo rezultatov in ugotavljanje napak;
  • izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema in zagotavljanje osnovne podpore uporabnikom pri uporabi uporabniške programske opreme;
  • upoštevanje ukrepov za varno delo z električnimi napravami.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja energetike in stikalne tehnike, v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih postrojev ter pri kontroli izdelkov in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja avtomatike, v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav in strojev in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja elektronike, pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih izdelkov in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli s področja multimedije.