Elektrikar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo informacijske tehnologije za oblikovanje, pripravljanje in arhiviranje osnovnih dokumentov in dokumentacije po predpisanih navodilih;
  • izračunavanje parametrov ter izdelovanje, sestavljanje in opravljanje meritev na osnovnih električnih sklopih;
  • priklapljanje porabnikov, izvajanje zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi;
  • izvajanje, priključevanje ter nastavljanje parametrov in popravljanje programov v krmilno relejnih modulih.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na področju izdelovanja, sestavljanja in opravljanja meritev na osnovnih električnih sklopih, na področju priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi, na področju izdelovanja inštalacij, priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov (udeleženci, ki so izbrali module s področja energetike), na področju izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov ter ugrajevanja senzorjev in merilnih pretvornikov (udeleženci, ki so izbrali module s področja elektronike).