Dimnikar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • čiščenje različnih dimnovodnih naprav z ustreznimi orodji;
  • izbiro ustreznega načina čiščenje in orodij za čiščenje kurilnih naprav glede na vrsto goriva in tip kurilne naprave;
  • izvajanje meritev in spremljanje parametrov onesnaženosti dimnih izpustov v zrak;
  • svetovanja glede požarne varnosti in načinov gašenja ter ustrezno ukrepanje v primeru požara na kurilnih in dimnovodnih napravah;
  • izvedbo posebnih tehnoloških postopkov čiščenja dimnovodnih naprav z upoštevanjem varnostnih ukrepov;
  • izvedbo postopkov kemičnega čiščenja in konzerviranja kurilnih naprav;
  • izvajanje rednih preventivnih pregledov in izrednih pregledov;
  • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih, ki se ukvarjajo z dimnikarsko službo, možna pa je tudi samozaposlitev.