Bolničar-negovalec

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • ugotavljanje potreb stanovalcev, načrtovanje, izvedbo in analizo negovalnih postopkov;
  • pomoč pri življenjski aktivnosti: dihanja, prehranjevanja in pitja, izločanja in odvajanja, gibanja, spanja in počitka, oblačenja in slačenja, osebne higiene, vzdrževanje normalne telesne temperature;
  • dokumentiranje in poročanje v negi in oskrbi;
  • prepoznavanje in ukrepanje ob poškodbah in nenadnih obolenjih;
  • nego in oskrbo pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti;
  • spremljanje umirajočega in oskrbo umrlega;
  • prepoznavanje, razumevanje in preprečevanje prenosa in širjenja infekcij;
  • ravnanje v skladu z zdravim načinom življenja in načeli ergonomije;
  • delovanje v skladu s pravili zdrave prehrane in prehranjevanja.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v splošnih, socialnih in posebnih socialnih varstvenih zavodih, zdravstvenih domovih ter na domovih varovancev.