Beremo in pišemo skupaj

Vertical Tabs

O programu
Obseg dela: 

Program je namenjen manj izobraženim staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole (1. – 4. razred osemletke ali prvo triletje devetletke). Pridružijo naj se nam tisti odrasli, ki se v vlogi staršev počutijo odgovorne za šolanje svojih otrok.