Avtoservisni tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • kontrolo delovanja različnih pogonskih motorjev z uporabo diagnostičnih naprav;
 • sistematično iskanje in lokaliziranje napak oziroma okvar ter metodičnih postavitev diagnoze o stanju vozil z uporabo merilnih orodij in naprav;
 • testiranje vozil, nastavitve po tehničnih podatkih proizvajalcev in odpravljanje motenj v delovanju motorjev;
 • rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje servisne dokumentacije;
 • preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
 • vzdrževanje in servisiranje mehanskih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemov, naprav in sklopov;
 • kontrolo in presojo stopnje obrabe in uporabnosti delov ob upoštevanju optimalnega delovanja ter izbiro postopkov oziroma tehnologije popravila;
 • načrtovanje ekonomsko upravičenih posegov na vozilu, pripravo kalkulacij in izračun stroškov popravil ali posegov na vozilih;
 • vgrajevanje, vzdrževanje in popravila udobnostnih, varnostnih in informacijskih sistemov ter dodatne opreme vozil;
 • svetovanje stranki pri izbiri ali nakupu vozil ter obrazložitve potrebnih izvedb popravil in vzdrževanja vozil;
 • ocenitev obsega in vrste poškodb vozil in lokaliziranje ter odpravo napak;
 • izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, avtomehanik, avtoklepar ali instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, računalnikar in ima tri letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti. V izobraževalni program se lahko tudi vpiše, kdor si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Imetnik spričevala se lahko zaposli na področjih diagnostike in vzdrževalnih del na vozilih ter tehničnih pregledov in cenitve vozil, v avtoservisnih in vulkanizerskih delavnicah, v podjetjih proizvodnje motornih vozil, v trgovinski dejavnosti z vozili, avto deli in opremo.