Aranžerski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve;
  • razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta;
  • načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije;
  • kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi;
  • sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja;
  • uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju;
  • uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij;
  • aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v gospodarskih družbah proizvodne, storitvene in trgovinske dejavnosti (v ateljejih, cvetličarnah, oblikovalskih studiih medijskega oglaševanja, dizajnerskih in promocijskih službah…).