Administrator

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo sodobne informacijske in pisarniške tehnologije;
  • pisanje tekstov po predlogah ali nareku z uporabo desetprstnega slepega tipkanja;
  • uporabo upravnega postopka pri delu s strankami s sodobnimi načini komuniciranja prek elektronskih medijev;
  • ekonomično organizacijo in samostojno administrativno, tajniško in pisarniško delo na različnih področjih, predvsem delovnih razmerjih in knjigovodstvu;
  • ravnanje z viri, arhivskim gradivom in podatki, ki zahtevajo varstvo podatkov;
  • samostojno izpolnjevanje obrazcev ter druge dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc;
  • razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do dela, poklica in sodelavcev;
  • ravnanje skladno z družbenimi zakonitostmi in pravili sodobne pravne države.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v javni upravi, banki, zavarovalnici, v podjetjih in v zasebnem sektorju (tajništvo, kadrovska služba, računovodstvo, arhivi, komerciala).