Orodjar

Vertical Tabs

O poklicu
Kratek opis poklica: 

Orodjar izdeluje orodja za serijsko proizvodnjo novih izdelkov iz kovin, plastičnih mas in drugih materialov. Izdeluje jih na podlagi načrtov, skic in tehnične dokumentacije.

Kaj delavec običajno dela: 

Orodjar izdeluje orodja na podlagi načrtov, skic in tehnične dokumentacije. Večkrat si mora, predvsem pri enostavnejših orodjih, dokumentacijo pripraviti tudi sam. Posebej pride to v poštev pri zamenjavi iztrošenih orodij. Pogosto nastavlja in kontrolira orodja med delovanjem strojev. Lahko se usmeri za izdelovanje specialnih orodij ali naprav, za različna merska orodja, izsekovalna orodja ali kalupe. Pri delu mora biti sposoben pravilnega pisnega in ustnega komuniciranja za izpolnjevanje obrazcev in pisanje enostavnih tehničnih poročil ter za razumevanja pisnih in ustnih sporočil v slovenskem jeziku. Poznati mora tudi osnove podjetništva.

Delovni pripomočki: 

Osnovna delovna sredstva orodjarja so ročna orodja, obdelovalni stroji, aparati in varilni pripomočki, pribor za termično obdelavo, različne žarilne peči, merila, aparati ter instrumenti za kontrolo. Materiali, ki se pogosto pojavljajo pri njegovem delu, so orodna jekla, barvne kovine in zlitine, umetne mase ter les in guma. Pri delu pogosto uporablja brusilna sredstva, zaščitna antikorozijska sredstva ter materiale za preizkus oblik modelov in odlitkov. Kot dokumente uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste in ateste.

Izdelek in storitev: 

Izdelek orodjarja je orodje, storitev pa popravila in razna vzdrževalna dela.

Interesi: 

Orodjar je iznajdljiv in sposoben presoje novonastalih situacij. Pri delu mora biti komunikativen in zna presoditi, kaj se od njega pričakuje.

Nevarnosti: 

Delo opravlja pretežno stoje, z obračanjem, pripogibanjem in dviganjem ter zahteva neodvisno in koordinirano delo rok z istočasnim opazovanjem. Da se izogne poškodbam in nesrečam, mora delati po predpisih o varstvu pri delu. Delo lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba, ki mora pri svojem delu obvezno uporabljati zaščitna sredstva.

Podatke zbral in posredoval .