Grafični oblikovalec

Vertical Tabs

O poklicu
Kratek opis poklica: 

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah in z različnimi izraznimi sredstvi, kot je pano, oglas, ilustracija ali označba. Z uporabo grafičnih računalniških programov ustvarja nepogrešljive grafične izdelke.

Kaj delavec običajno dela: 

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah. Njegova naloga je prenos informacij z ustrezno uporabo podob in besed. Pri tem uporablja raznovrstna izrazna sredstva, ki so v rabi v vsakdanjem življenju. Oglasi, panoji, ilustracije, vsakovrstne označbe in smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki. Delo grafičnih oblikovalcev se razlikuje glede na vrsto grafične produkcije: industrijska (reproduktivna) grafika uporablja tisk z avtomatičnimi tiskarskimi stroji po predlogah v neomejeni nakladi. Avtorska in umetniška grafika vključujeta izvirno risbo in grafične liste. Izum fotografije in računalniško podprte grafike sta temeljito vplivala na postopke grafičnega dela.

Delovni pripomočki: 

Podobno kot industrijski in modni oblikovalec tudi grafični uporablja kot temeljni pripomoček računalniški zaslon. Vendar pa različna pisala in papir ostajajo nepogrešljivi del grafične dejavnosti. Poleg številnih oblikovalskih pripomočkov in materialov ima grafični oblikovalec sposobnost ustvarjalne predstave o tem, kakšen bo videti končni izdelek. Tehnične posebnosti posameznih vrst tiska, izbor barv, risalnih površin, fotografije in drugih medijev ob spretni uporabi grafičnih računalniških programov zagotavljajo vrhunski grafični izdelek. Odvisno od vrste dela so uporabljeni materiali lahko tudi tkanine, vizualna sporočila v revijah, na reklamnih panojih, na sejmih, v hodnikih in na fasadah zgradb. Med standardnimi pripomočki grafičnega oblikovalca je tudi knjižnica, v kateri so tako dela iz zgodovine umetnosti kot sodobni dosežki na področju dizajna in oblikovanja doma in v tujini.

Izdelek in storitev: 

Izdelek ali storitev grafičnega oblikovalca je upodobitev, ki vključuje sliko, besedo in druge označevalce. Pri uporabi avdiovizualnih sredstev je to predvsem slika. Po navadi določi okvire posameznega izdelka naročnik, ki bodisi želi izvedbo posamezne podobe ali znaka, ali pa celostno podobo izdelka ali podjetja. Oglasi, panoji, ilustracije, vsakovrstne označbe in smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki.

Interesi: 

Interes za grafično upodabljanje z uporabo specialnih računalniških programov v različnih tehnikah in pozorno spremljanje vizualne kulture sta pogosto temeljna interesa grafičnih oblikovalcev. Med osebnostnimi lastnostmi so izrazite: ustvarjalnost, natančnost, prilagodljivost in zanesljivost.

Nevarnosti: 

Ker so prostori grafičnega oblikovalca klimatsko hlajeni, obstaja večja možnost za prehladna obolenja. Previdnost je potrebna pri uporabi novih materialov, ki še niso bili preizkušeni za grafično uporabo in pri uporabi tiskarskih strojev.

Podatke zbral in posredoval .