Aranžer

Vertical Tabs

O poklicu
Kratek opis poklica: 

V prodajalnah aranžer svetuje poslovodjem in prodajalcem, kako razporediti prodajno blago, da bi bilo bolj opazno in mikavnejše za kupce. Pri tem uporablja razne pripomočke, kot so fotografije, napisi in dekorativni elementi.

Kaj delavec običajno dela: 

Aranžer ali oblikovalec razstavnih prostorov v prvi fazi dela naredi idejno skico in barvno študijo izložbe ali kakega drugega razstavnega prostora v prodajalni, v razstavnem paviljonu ali na razstavi. Idejna skica ima vse lastnosti za zbujanje pozornosti kupcev. Biti mora izvirna, imeti mora likovna izrazna sredstva, kompozicijo, barvno usklajenost in harmonijo oblik. Nato oblikuje spremne tekste in informacije o blagu ter jih tudi izdela s pomočjo računalnika ali ročno. Oblikuje in izdela cene izdelkov. O svoji zamisli se posvetuje z vodjem aranžerske službe, vodjo marketinga ali direktorjem podjetja. Preden svojo zamisel uresniči, izbere, poišče ali sam naredi potrebne rekvizite za razstavo blaga. Nato izbere blago, ki ga bo razstavil ter ga smiselno, barvno in estetsko razporedi v skupine, ki jih na koncu aranžira na razstavnem prostoru. Z blagom in z materialom mora ravnati pazljivo, da ga ne poškoduje.

V prodajalnah aranžer svetuje poslovodjem in prodajalcem, kako razporediti prodajno blago, da bi bilo bolj opazno in vabljivo za kupce. Pri tem uporabi razne pripomočke, kot so fotografije, napisi, dekorativni elementi in razna stojala ter podstavki. Oblikuje letake, plakate, oglase, transparente, prodajne kataloge in embalažo. Sodeluje s službo za marketing ali s službo za pospeševanje prodaje pri usklajenem načrtovanju propagandnih akcij. Sodeluje z mediji, s tiskarnami in foto studii. Projektira enostavnejše dele opreme prodajnih prostorov, projektira elemente za razstavne površine, razstavne panoje in vitrine. Izdeluje načrte za preureditev trgovin in za osvetlitev prodajnih in razstavnih prostorov.

Izdeluje finančne načrte za svoje področje dela. Išče najboljše ponudnike za izvajanje del, ki so povezana z naštetimi opravili in nadzoruje izvedbo teh del. Spremlja novosti s področja njegovega dela. Z njimi se seznanja ob prebiranju tujih strokovnih revij, zato je znanje tujih jezikov nepogrešljivo. Z novostmi se seznanja tudi tako, da obiskuje specializirane sejme in razstave doma in v tujini.

Delovni pripomočki: 

Delovni pripomočki za aranžiranje in dekoriranje izložbenih prostorov so razna orodja, kot so kladiva, klešče, škarje, izvijači, vrtalni stroji, pripomočki za barvanje in tapeciranje, mizarska orodja, stojala, izložbene lutke, različni nosilci blaga in podstavki. Pri oblikovanju in projektiranju uporablja svinčnike, peresa, flomastre, čopiče, predvsem pa računalnik. Med svojim delom aranžer prihaja v stik z vsemi materiali, ki jih je najti na trgu in v naravi: barvami, kovinami, lesom, keramiko, steklom, papirjem in plastiko, zato mora dobro poznati njihove lastnosti in jih zna uporabiti skladno z razstavljenim blagom.

Izdelek in storitev: 

Aranžer mora preučiti želje in potrebe potrošnikov, njihove odzive na barve, oblike in modna gibanja. Le na podlagi teh informacij bo znal uspešno razstaviti in uveljaviti določene izdelke na tržišču. Poznati mora tudi razpoloženje kupcev v določenih obdobjih, njihove navade in običaje. Spremlja učinke svojega dela, da dobi povratno informacijo o svoji uspešnosti, npr. koliko blaga , ki ga je razstavil v izložbi ali ga kako drugače reklamiral, je prodanega.

Interesi: 

Aranžer mora biti stalno na tekočem o novostih v svojem poklicu. Informacije dobi na seminarjih, specializiranih sejmih in s prebiranjem tujih strokovnih revij. Biti mora izviren, samoiniciativen, komunikativen in ustvarjalen, pa tudi kritičen in samokritičen.

Nevarnosti: 

Med delom je lahko izpostavljen vročini, mrazu ali celo padavinam. Včasih se ne more izogniti stresnim situacijam, predvsem zaradi kratkih rokov, ki so mu na voljo. Zato mora biti zbran in dobro organiziran.

Podatke zbral in posredoval .