Vabilo na 3. konferenco o razvoju kadrov

Vabljeni na 3. konferenco o razvoju kadrov »Kompetence 21. stoletja: od besed k dejanjem«, ki bo potekala 27. in 28. maja 2015 v Laškem.

 

»Dodano vrednost ustvarjajo usposobljeni kadri in vitalne organizacije, ki imajo jasno postavljene cilje ter strategijo razvoja, ki vključuje razvoj kompetenc. Prilagajanje na spremembe 21. stoletja zato zahteva višjo raven usposobljenosti posameznikov.
Ustrezno načrtovani ukrepi na področju kadrov, vseživljenjskega učenja in povezovanja izobraževanja z gospodarstvom spodbujajo razvoj kulture vlaganja v ljudi in vztrajno krepitev kompetenc, ki vodi v uspešnost posameznika in večjo konkurenčnost gospodarstva«.

Franc Pristovšek, direktor
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 

Na 3. konferenci o razvoju kadrov »Kompetence 21. stoletja: od besed k dejanjem«, bomo skozi prizmo razvoja kompetenc predstavili stališča strokovnjakov ter skozi predstavitve uspešnih zgodb skladovih programov utrdili prepričanje, da se vlaganje v ljudi obrestuje.

Pri načrtovanju novih sistemskih ukrepov za razvoj kompetenc  v obdobju 2014 – 2020, želimo spodbuditi izzive in prispevati k povezovanju podjetij, ministrstev, strokovnih institucij in izobraževalnih organizacij.

Konferenca bo letos prvič potekala kot dvodnevni dogodek. Prvi dan konference bomo iz različnih vidikov orisali razvoj kompetenc v vseh življenjskih obdobjih posameznika in se v okviru petih vsebinskih modulov, s številnimi zanimivimi gosti poglobili v aktualne teme iz področja kompetenc. Drugi dan  bomo v strokovnih delavnicah v praksi osvojili znanje in veščine aktualnih vsebin, predstavljenih na prvem dnevu konference.

Udeležbo na konferenci priporočamo: vodilnim in kadrovskim delavcem podjetij, strokovni javnosti na področju  gospodarstva, trga dela, zaposlovanja in izobraževanja ter študentom - štipendistom sklada, ki iščejo priložnost na začetku svojo poklicne poti.

Kaj lahko pridobite z udeležbo na dogodku?

  • znanje o pomenu, vlogi in vplivu kompetenc  za razvoj posameznika in družbe,
  • informacije o vsebinah Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
  • praktično izkušnjo na strokovnih delavnicah z aktualno vsebino, ki jo bodo izvedli  priznani izvajalci,
  • navdih in nove ideje ob konkretnih predstavitvah primerov uspešnih zgodb s področja razvoja kompetenc,
  • nova znanstva, poslovne priložnosti in izmenjavo izkušenj ob druženju z udeleženci  v večernem programu konference.

 

Pohitite s prijavo, število mest je omejeno. Prijavite se lahko preko prijavnice, najkasneje do srede, 20. 5. 2015. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Namestitev: Udeleženci konference imajo pri rezervaciji bivanja v času konference zagotovljene posebne ugodnosti. Bivanje uredijo sami, neposredno pri ponudnikih prenočitvenih kapacitet.

 

Dodatne informacije:
Za kakršnekoli dodatna pojasnila smo dosegljivi na elektronskem naslovu: konferenca@sklad-kadri.si ali na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Datoteke: