Učni tipi

Da bo tvoj čas preživet med knjigami in zvezki čim bolj učinkovit, je pomembno, da poznaš sebe in svoj učni tip. Na ta način boš najlažje našel/-a učno tehniko, ki ti bo najbolj ustrezala.

Poznamo tri različne tipe učnih stilov - vidni, slušni in kinestetični. Najhitreje jih ločimo po tem, da si vidni tip najbolj zapomni besede oz. snov, če ob njih nariše sličice, slušni tip najbolj pomni s poslušanjem, kinestetični tip pa se najlažje uči s pomočjo poskusov, ki jih izvaja ali z dotikanjem predmetov.

KATERI JE TVOJ UČNI TIP?

Da se boš lažje uvrstila oz. uvrstil v ustrezni učni tip, smo spodaj pripravili nekaj vprašanj, ki ti bodo pomagala do odgovora.

 

1. Če se učim nekaj narediti, potem se najbolje naučim, če:

a) opazujem nekoga, ki mi to pokaže

b) poslušam nekoga, ki mi postopek razloži

c) poskusim narediti sam(a)

 

2. Ko berem, pogosto ugotovim, da:

a) si predstavljam v svoji notranjosti, o čem berem

b) berem glasno ali si poskušam priklicati zvoke znotraj sebe

c) se poskušam vživeti v situacijo

 

3. Ko me vprašajo za neko smer:

a) si v mislih predstavljam kraje, da smer lažje razložim, še raje pa jim kar narišem

b) nimam težav, da nekomu razložim smer

c) to pokažem ali pa se premikam

 

4. Če ne vem, kako naj izgovorim kako besedo:

a) jo zapišem, da ugotovim, ali sem na pravi poti

b) jo glasno izgovorim, da ugotovim, ali pravilno zveni

c) jo zapišem, da ugotovim, ali jo pravilno občutim

 

5. Ko pišem:

a) me skrbi, če je med črkami in besedami enakomeren razmik

b) si ves čas ponavljam črke in besede

c) močno pritiskam pisalo, da lahko občutim, kako zapisujem črke in besede

 

6. Če si moram zapomniti seznam stvari, si ga najbolje zapomnim, če:

a) ga zapišem na papir

b) si ga nenehno ponavljam

c) se premikam in uporabljam prste, da naštevam stvari, ki jih potrebujem

 

7. Raje imam učitelje, ki:

a) uporabljajo tablo ali projektor, ko razlagajo vsebino

b) razlagajo vsebino z veliko primerjavami

c) so zelo aktivni in se veliko premikajo

 

8. Če se želim skoncentrirati, mi povzroča težave:

a) če je v prostoru veliko gibanja

b) če je v prostoru hrup

c) če moram ves čas sedeti na mestu

 

9. Če rešujem problem:

a) ga napišem ali narišem, da si ga lažje predstavljam

b) se pogovorim s samim seboj

c) se veliko premikam ali uporabim različne predmete,

ki mi pomagajo pri razmišljanju

 

10. Če dobim napisana navodila, kako naj nekaj sestavim:

a) jih tiho preberem in si poskušam v mislih predstavljati, kateri deli spadajo skupaj

b) jih preberem glasno in se pogovarjam s samim seboj, ko sestavljam dele skupaj

c) najprej poskušam sestaviti dele skupaj, šele potem preberem navodila

 

11. Da se zamotim, ko čakam:

a) gledam naokrog, strmim ali berem

b) govorim ali poslušam ljudi

c) hodim naokrog, z rokami premikam razne predmete ali premikam/vrtim noge, ko sedim

 

12. Če moram z govorico nekomu nekaj pojasniti:

a) raje povem na kratko, saj ne želim predolgo govoriti

b) razložim s podrobnostmi, saj rad(a) govorim

c) premikam roke in se gibljem, ko razlagam

 

13. Če mi nekdo nekaj govori in razlaga:

a) si poskušam priklicati podobe, da si laže predstavljam

b) uživam v poslušanju, vendar ga tudi prekinem in govorim tudi sam(a)

c) dolgočasi me, če je njena/njegova razlaga predolga in opiše preveč podrobnosti

 

14. Če si želim priklicati imena:

a) si zapomnim obraze, vendar pozabim imena

b) si zapomnim imena, vendar pozabim obraze

c) si bolje zapomnim okoliščine, v katerih sem osebo srečal(a), kot ime in obraz te osebe

 

SEŠTEJTE VSE ODGOVORE A, B, C!                                                   

Če imate najvišji seštevek pri odgovorih: 

- A, pripadate vidnemu učnemu tipu;

- B, pripadate slušnemu tipu; 

- C, pripadate kinestetičnemu tipu.

UČNI NASVETI ZA UČNI TIP

Vidni tip:

- Izdelaj si skice/miselne vzorce. Tako si boš snov lažje zapomnil/a
- Vedno si lahko pomagaš tudi z notranjo sliko o neki stvari.
- Razvijaj slikovne predstave o snovi.
- Za obravnavano temo si izmisli zgodbico.

Slušni tip: 

- Po končanem šolskem dnevu si doma še enkrat preberi snov polglasno in tako utrdiš svoje znanje
- težje vsebine si lahko posnameš in jo kasneje zbrano poslušaš
- pri učenju tujega jezika je še posebej dobro če si priskrbiš gradivo še za poslušanje
- kadar težkega dela ne razumeš prosi nekoga, da ti jo razloži nato pa mu po svojih besedah snov obnovi.

Kinestetični tip:

- Pri učenju se premikaj po prostoru.
- Vsebine predavanj si pretipkaj ali prepiši in poveži s svojimi občutki in izkušnjami.
- Pri naštevanju stvari si pomagaj s prsti.
- Naredi si sezname.

 

VELIKO SREČE!

 

Vir: Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih, dr. Sabina Jelenc Krašovec, dr. Livija Knaflič, Ema Perme, mag. Marko Radovan, Jerca Rupert, mag. Tanja Vilič Klenovšek,Natalija Žalecu (v prostorih RIC-a), v Metliki, Šentjerneju, Žužemberku, Trebnjem, Kočevju

Kategorija novice: