Intervju z računalniškim tehnikom

Opravili sem intervju z gospodično Tanjo, ki dela v oddelku informatike ali kot ga nekateri imenujejo IT oddelek (IT pomeni informacijska tehnologija), v zavarovalnici.

1. Kako bi na enostaven način opisali, kaj je računalniški tehnik?

Računalniški tehnik je nekdo, ki probleme rešuje s pomočjo IT tehnologije, na najhitrejši in najlažji možen način, tako da lahko ostali uporabniki, potem storitve uporabljajo na lažji, prijaznejši in hitrejši način. To v praksi v našem podjetju pomeni, da uporabniki podatke vnašajo preko enostavnega, hitrega in prijaznega programa, drugi uporabniki te podatke preko drugih programov enostavno obdelujejo, vse pa mora biti shranjeno na predpisan način, da pooblaščene osebe do teh podatkov lahko dostopajo nepooblaščene osebe pa imajo onemogočen dostop.

2. Kako poteka vaš običajen delovnik?

Običajen delovnik težko opišem, saj je povsem odvisen od računalniških obdelav, ki so na urniku za določen dan. Na primer na določen dan v mesecu poteka zajem podatkov za pošiljanje položnic, pošiljanje podatkov za direktne bremenitve na banko, zajem podatkov za pošiljanje obvestil našim strankam in podobno. Ampak navadno se dan prične s pregledom raznih obdelav, ki so se izvajale prejšnji dan ali se delajo čez noč. Natančno preverimo, ali so vsi strežniki postavljeni (to pomeni ali delujejo), ali je anti-virusni program odkril kakršno koli anomalijo na sistemu, ali se je pojavil kakšen problem na uporabniškem programu, na katerem temelji naša zavarovalnica in podobno. Nato preverimo tudi probleme, ki jih imajo naši zaposleni na primer z računalniško opremo ali s programom in nam jih pošiljajo na tako imenovan help-desk. Nato izvršujemo naloge, ki so nam bile dane za ta dan. Drugače pa delo ni kontinuirano in ni konstantno. Vsak dan nas čakajo nova presenečenja in izzivi.

3. Kakšne sposobnosti in veščine potrebujete za opravljanje tega poklica?

Zaradi velikih in hitrih sprememb na področju IT tehnologije, mora vsak tudi po koncu šolanja, te novosti ves čas spremljati in se izobraževati. Glede na to, da smo v stalnem stiku z uporabniki ne škodi, če si zgovoren, prijazen, potrpežljiv. Uporabniku moramo razložiti stvari na čim bolj preprost način. Stvari se stalno spreminjajo, prisotni smo na različnih področjih, pri različnih nalogah. Pomembna je tudi vztrajnost, saj je tehnologija nepredvidljiva in ne »uboga« vedno.

4. Kakšne so možnosti zaposlitve za računalniškega tehnika?

V 21. stoletju je zaposlitev možna na veliko področjih. Dandanes je vse povezano z računalniki in informacijsko tehnologija in praktično ni več področja brez te tehnologije in ta se zelo hitro razvija, zato je ta izobrazba zelo zaželjena in za tiste, ki znajo in želijo delati se hitro najde zaposlitev. Če nas ne bo zamenjala umetna inteligenca, bomo imeli še veliko dela.

5. Se pri vašem poklicu srečate s kakšnimi večjimi težavami?

Težav večinoma ni, ker je že naša osnovna usmeritev, da jih pretvorimo v iskanje rešitev. Seveda se problemi pojavljajo, a v glavnem jih poskušamo čim prej rešiti, saj je od nas odvisno delo drugih zaposlenih. Na primer, če nekomu ne dela tiskalnik poskušamo kar najhitreje odpraviti težavo, da ne prihaja do slabe volje, konfliktov in zastoja pri delu. Skratka trudimo se, da uporabnikom olajšamo delo in delamo v korist podjetja.

Večji problem, ki pa je enak veliko drugim poklicem je, da večinoma časa sedimo in gledamo v monitorje, kar je lahko zdravju škodljivo.