Evropski teden poklicnih spretnosti 2017

V tednu od 20. do 24. novembra poteka drugi teden Evropskih poklicnih spretnosti. Projekt je nastal na pobudo Evropske komisije, katere namen je s kombinacijo dogodkov, ki potekajo po vsej Evropi, lokalno, regionalno in nacionalno pripomoči k temu, da bi bilo poklicno izobraževanje in usposabljanje za kakovostno znanje in delovna mesta privlačnejše tako za podjetja, kakor tudi za posameznike vseh starosti, ki se vključujejo na trg delovne sile.

Prvi evropski teden poklicnih spretnosti je potekal od 5. do 9. decembra 2016 z dogodki v Bruslju in številnimi dogodki v državah članicah, državah EFTA in državah kandidatk EU, organiziranih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Teden evropskih poklicnih spretnosti temelji na spodnjih prepričanjih:

- vsaka oseba je nadarjena, le nekateri talenti so lahko očitni, drugi še nekoliko skriti.

- Poklicno izobraževanje in usposabljanje je pametna izbira, je zabavna in vodi k odličnosti v izobraževanju, visoko kakovostnih delovnih mestih in večji zaposljivosti.

- Obstajajo odlične priložnosti za poklicno usposabljanje, ki vas uspešno pripravijo na zanimive in zahtevne kariere, ter aktivno sodelovanje v družbi.

- Poklicno izobraževanje in usposabljanje nudi možnost zaposlovanja za ljudi vseh starosti povsod po svetu.

- Kakovostno usposabljanje razvija ustvarjalnost in inovativnost učencev.

- Priučevanje in prekvalificiranje skozi vse življenje je ključnega pomena za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in boljše vključevanje v družbo.

- Vse življenjsko učenje krepi socialno vključenost, raznolikost in aktivno državljanstvo.

 

Podatki o aktivnostih, ki se bodo v okviru tedna poklicnih spretnosti organizirale po Sloveniji in vsej Evropi, so prikazani na zemljevidu dogodkov .