Deset služb, ki jih deset let nazaj še nismo poznali

Trg dela se je v zadnjih desetih letih spremenil in na plano potisnil nove možnosti za zaposlitve, ki jih naši starejši bratje in sestre še niso poznali. Novi trendi se neprestano razvijajo in omogočajo nova delovna mesta, ki gredo z roko v roki s tehnologijo, človeštvom ter hitrimi spremembami na področju politike ter gospodarstva.

Skrbnik socialnih omrežij

Z izobrazbo gimnazijskega maturanta lahko zaposlitev dobite na izredno zanimivem in pestrem področju, kjer se boste ukvarjali z razvojem različnih socialnih medijev. Online skupnost se veča, število ljudi, ki na dnevni (bolje rečeno – urni) bazi spremljajo socialna omrežja, je z vsakim dnem znatno, zato ni čudno, da podjetja vse bolj vlagajo tudi v ta aspekt poslovanja.

Koordinator uslug za starejše občane

Populacija dviguje starostno povprečje in raziskave napovedujejo, da se bo svetovna krivulja prebivalcev kmalu obrnila v obratno smer. Ravno iz tega razloga se razvija tudi veda o starejših, gerontologija, ki skrbi za starejše občane in jim nudi tako zdravstveno podporo kot nego, hkrati pa je odgovoren za organizacijo dogodkov in izobraževanj, da ciljna skupina ne bi hitro zašla s poti.

Manager za delo na daljavo

Razvoj različnih tehnologij, večanje razdalj med delovnimi mesti in zaposlenimi ter spremenjeni načini dela omogočajo delavcem, da svoje delovne naloge opravljajo od doma. Z razvojem spletnih oblakov so vse informacije dostopne vsem, ki jim to omogočimo in dostop dodelimo. Iz takšnih razlogov se je porodilo mesto koordinatorja dela na daljavo, ki usklajuje potrebe delodajalcev z zaposlenimi.

Upravljalec trajnostnega razvoja

Pred desetimi leti je trajnostni razvoj obsegal le reciklažo odpadkov, v zadnjem času pa se je to pojmovanje razširilo na področje, ki od zaposlenega zahteva neprestano osveževanje znanja in razvijanje novih idej do trajnostnih sprememb.

Pomoč pri izobraževanju

Tutorstvo in ponujanje inštrukcij je že stara »branža«, a svetovanje na področju izobraževanja je novo področje. Zaposleni v šolstvu se zavedajo, da imajo učenci vedno več potreb (med drugim tudi zdravstvene), zato je izredno pomembno, da jih sprejmemo in vsakega posameznika razvijamo v okviru njegovih zmožnosti. Ravno zaradi takšnih vzrokov je svetovalec na področju izobraževanja, ki individualno sprejme ter analizira vsak posamičen primer, več kot potreben.

Specialist za optimizacijo spletnih orodij

Specialist mora pri svojem delu uporabljati tako levo kot desno možgansko polovico, kombinirati analiziranje in preizkušanje ter posodabljanje spletnih strani, ki delodajalcu prinašajo povečan dobiček ter višje prihodke. Zaposleni na tem področju mora pokazati specializirana tehniška in marketinška znanja, imeti nos za potrebe uporabnika ter obvladati spletna orodja.

Medicinsko kodiranje in zaračunavanje

To novo področje obsega svetovanje zavarovalnicam in vladnim organizacijam ter pridobivanje informacij, ki jih naročniki potrebujejo, da se medicinski postopki vršijo na tehnično in postopkovno pravilen način. Strokovnjak z univerzitetno izobrazbo ali ustreznim certifikatom lahko zaposlitev dobi v zdravniških pisarnah, bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.

Strokovnjak za spletno oglaševanje

Spletno oglaševanje je v zadnjih desetih letih doseglo svoj vrhunec in verjamemo, da se bo letvica doseženih postopkov še dvigala. Razvijanje spletnih kampanj od zaposlenega zahteva obilo domišljije, iznajdljivosti, spremljanje trendov in obvladanje marketinga, ki je odvisno od razvoja tehnologije in potreb uporabnikov.

Koordinator iskalcev talentov

Področje kadrovanja se je od vedno ukvarjalo z iskanjem talentov in z raziskovanjem primernih kandidatov za zapolnitev prostega delovnega mesta. Cilj ostaja, da se tako kandidat kot delodajalec ujameta v zapolnjevanju potreb, namen pa je, da bi se dolgoročno povezali do te mere, da nihče od njih ne bi bil nezadovoljen. Ker se to področje razvija in je iskalcev talentov vedno večje številko, je koordinator tega profila nujno potreben.

Vodja uporabniške izkušnje

Managerji, ki jim je področje dela uporabniška izkušnja, zaposlitev iščejo v podjetjih, ki se ukvarjajo z oblikovanjem spletnih strani in se osredotočajo na prijazno navigacijo vseh uporabnikov. Ta besedna zveza se je razširila tudi na banke, zavarovanja, restavracije in drug virtualni svet, ki ima stika s strankami.