Martin Dagarin

Panoga: IKT
Mentorska šola: Vegova Ljubljana
Mentor: Andreja Vehovec in Marko Kastelic
Sodnik: Timotej Gruden

VTISI S TEKMOVANJA EUROSKILLS 2018

Tri dni sta po osem ur na dan preživela na tekmovališču in na koncu je bil vajin trud poplačan z bronasto medaljo. Vemo, da vsak, ki se udeležuje tekmovanj, hrepeni po medaljah. Je bilo realno pričakovati medaljo ali so bile to le vajine pobožne želje?

Medalje nisva ravno pričakovala, saj nisva vedela, kako in koliko časa so se pripravljali ostali tekmovalci. Imela pa sva občutek, da obvladava stvari, ki sva jih vadila.

Koliko časa sta se pripravljala na tekmovanje in kako je ta čas potekal?

Pripravljala sva se od junija, ko sem končal maturo, pa vse do tekmovanja. Priprave so potekale vsak delovni dan od 8h do 15h. Dan se je začel s tem, da sva se dogovorila o cilju, ki ga želiva doseči posamezen dan. Potem sva preučevala in vadila posamezen del naloge, na koncu pa sva ocenila, koliko sva naredila in kaj bo potrebno izboljšati. Poleg priprav med tednom sva bila aktivna tudi med vikendom, ko sva vzdrževala telesno kondicijo.

Je tekmovanje potekalo glede na vajina pričakovanja / priprave nanj? Katere naloge so vama bile dodeljene?

Tekmovanje je potekalo podobno kot priprave, s tem da sva imela na pripravah malo več časa za izvedbo posamezne naloge. Zato sva vsako nalogo naredila večkrat, da sva izboljšala hitrosti za izvedbo posameznih nalog. Na tekmovanju sva dobila nalogo, da naj najprej omogočiva internetni dostop vsem računalnikom. Potem je bilo potrebno še nastaviti različne storitve, kot so spletno gostovanje, VPN, gostovanje domen, datotečni strežnik, e-poštne storitve itd. Vse te storitve sva prvi tekmovalni dan nastavila na operacijskem sistemu Linux, drugi dan pa na operacijskem sistemu Windows. Tretji tekmovalni dan je bil posvečen predvsem izboljšanju varnosti v omrežju z napravami, ki so namenjene izključno varovanju omrežij.

Kdaj in zakaj sta se odločila za IKT?

Z IKT-jem se ukvarjam že od malih nog, saj me je to delo že takrat pritegnilo. IKT je zelo obsežno področje, kjer se najdejo zanimive stvari za vsakogar, čeprav mogoče kakšen posameznik sploh ni s tega področja. IKT združuje ljudi z različnih področij in tudi iz različnih držav, kar ponuja tudi možnosti za mednarodne izmenjave.

Kaj loči povprečnega informatika od odličnega?

Odličen informatik ima za razliko od povprečnega znanje tudi z drugih področij, saj se IKT pojavlja vsepovsod. Za informatika je bolj kot to, da v celoti obvlada svoje področje, bistveno, da zna poiskati informacije, ki so pomembne za njegovo delovno okolje, in jih uporabiti. Zelo pomembna lastnost odličnega informatika je, da se lahko tudi sam nauči določenih veščin. Izobraževanje v informatiki namreč ni končen proces, saj se moderna tehnologija spreminja skozi čas in temu se je potrebno prilagoditi.

Kaj pa trenutek s tekmovališča, ki vama bo vedno ostal v spominu?

Najbolj mi bo ostal v spominu trenutek, ko sva zadnji tekmovalni dan zaključila z občutkom, da sva dala vse od sebe. Bila sva vesela, da nama je uspelo ter da se je najin trud izplačal.

Kdaj sta izvedela za EuroSkills?

Zanj sva izvedela v srednji šoli, ko sva obiskovala Cisco akademijo, kjer sva se izobraževala, da bi osvojila znanja s področja IKT.

Kaj pričakujeta, da vama bo izkušnja z EuroSkillsom prinesla v življenju?

Udeležba na tekmovanju EuroSkills je bila nepozabna izkušnja, ki ti da vedeti, da si na svojem področju boljši od svojih sovrstnikov, in ti da možnost, da se primerjaš tudi s strokovnjaki iz ostalih držav. Najbolj pomembno pa je, da sem se med pripravami na tekmovanje in med samim tekmovanjem veliko naučil, kar mi bo pomagalo v prihodnosti.