Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Poštni naslov: 
Prešernova 32
p.p. 116
4260
Bled
Regija: 
Gorenjska
Elektronski naslov: 
Telefonska številka: 
04/574 2129
04/575 3400
Faks številka: 
04/575 3430
Ime in priimek vodilne osebe: 
mag. Janez Damjan, direktor
Ime in priimek kontaktne osebe: 
mag. Janez Damjan, direktor