Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Poštni naslov: 
Ižanska cesta 10
1000
Ljubljana
Regija: 
Osrednjeslovenska
Elektronski naslov: 
Telefonska številka: 
01/280 7609 (referat)
01/280 7629 (vodja MIC-a)
Faks številka: 
01/280 7620
Ime in priimek vodilne osebe: 
mag. Jasna Kržin Stepišnik, Gregor Matos (vodja)
Ime in priimek kontaktne osebe: 
Mira Kranjec, Milena Glavan, Gregor Matos