Pilot

Zavod RS za zaposlovanje
Podatke zbral in posredoval ZRSZ
Osnovni podatki o poklicu
 
Share Natisni, dodaj na Facebook, pošlji po e-pošti,...
Ime poklica: Pilot
Šifra poklica: 3143.06
Predvidena izobrazba: Formalna stopnja izobrazbe za poklic pilot z zakonom ni predpisana. Osnovna potrebna kvalifikacija za opravljanje poklica pilot je licenca poklicnega pilota letala CPL(A). Za vpis na Strojno fakulteto v Ljubljani - smer letalstvo je potrebna stopnja formalne izobrazbe, kot je prepisana za sprejem na študij na fakulteto, kjer dobijo slušatelji po končanem študiju tudi naziv inženir strojništva.
Kratek opis poklica Pilot upravlja letalo na domačih ali mednarodnih poletih in je odgovoren za varno, točno in ekonomično izvršitev leta med posameznimi letališči.
Usposobljenost in delo Pilot upravlja letalo na domačih ali mednarodnih poletih in je odgovoren za varno, točno in ekonomično izvršitev leta med posameznimi letališči. Svoje delo prične najmanj eno uro pred vzletom letala s pripravo na let: preveri in pripravi dokumentacijo za let, preveri vremenske razmere in preuči obvestila za letalce. Pred letom se posvetuje, organizira, vodi in koordinira delo vseh članov letalske posadke. Pred samim poletom opravi pregled letala, preveri polnjenje goriva, natovarjanje in iztovarjanje tovora, vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Tik pred letom podpiše dokumente o letu. Let poteka v okviru predpisanih postopkov, v sodelovanju s kontrolo letenja. Za sporazumevanje uporablja angleški jezik. Med letom pilot v primeru nepredvidenih situacij sprejema ustrezne odločitve in ukrepa v skladu s predpisanimi postopki za zagotovitev varnosti. V primerih, ko to ni posebej urejeno, mora s prevzetim denarjem plačevati letališke in druge storitve. Po končanem poletu preverja in podpisuje dokumente, ki so vezani na izvršeni let. Kadar ni razporejen na letalsko dolžnost, se usposablja na simulatorju za letenje, spremlja strokovno literaturo, ureja osebne letalske priročnike in opravlja razne teste s področja poznavanja letal in izrednih postopkov. Skrbeti mora za svojo psihofizično kondicijo in za svoje zdravje, ki se redno preverja na specialnih zdravstvenih pregledih.

 

Znanja in spretnosti

Formalna stopnja izobrazbe za poklic pilot z zakonom ni predpisana. Osnovna potrebna kvalifikacija za opravljanje poklica pilot je licenca poklicnega pilota letala CPL(A). Za vpis na Strojno fakulteto v Ljubljani - smer letalstvo je potrebna stopnja formalne izobrazbe, kot je prepisana za sprejem na študij na fakulteto, kjer dobijo slušatelji po končanem študiju tudi naziv inženir strojništva. Dodatne kvalifikacije, ki jih pilot z licenco poklicnega pilota CPL(A) poleg naleta lahko pridobi ob delu, so: - rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A); - rating za inštruktorja letenja na letalih FI(A); - teorija za licenco prometnega pilota letala ATPL(A); in - licenca prometnega pilota letala ATPL(A). Slušatelji Strojne fakultete v Ljubljani - smer letalstvo poslušajo predmete iz teorije za licenco prometnega pilota ATPL(A) v okviru rednega programa. Rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A) je dodaten pogoj za letenje ponoči in v pogojih brez vidljivosti tal. Rating za inštruktorja letenja na letalih FI(A) je dodaten pogoj za zaposlitev kot inštruktor v šolskih letalskih centrih (FTO) ali pa kot organizator dejavnosti in inštruktor letenja v letalskih šolah pri aeroklubih (TF). Opravljena teorija za licenco prometnega pilota letala ATPL(A) in opravljeni rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A) sta dodatna pogoja za zaposlitev na delovnem mestu kopilot v javnem zračnem prevozu na letalih, ki zahtevajo dva pilota (vsa reaktivna letala in težja večmotorna propelerska letala). Licenca prometnega pilota letala ATPL(A) je pogoj za zaposlitev na delovnem mestu kapitana v javnem zračnem prevozu na letalih, ki zahtevajo dva pilota (vsa reaktivna letala in težja večmotorna propelerska letala). Usposabljanje je zaključeno z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim izpitom, ki ga kandidat opravlja pred posebno državno komisijo. Teoretična znanja zajemajo tudi poznavanje aerodinamike in teorije letenja, poznavanje letala, motorja in inštrumentov, letalske konstrukcije in tipe letal, sisteme na letalih, poznavanje letalskih inštrumentov, navigacije, meteorologije, zakonskih predpisov, letalske medicine, organizacije letenja in prometa, obremenitev in uravnoteženja letal, poznavanje angleškega jezika idr. Slušatelji Strojne fakultete v Ljubljani-smer letalstvo pa poslušajo še predmete iz splošnih strojniških znanj. Zakonski minimum za opravljanje izpita za licenco poklicnega pilota CPL(A) je: - starost vsaj 18 let; - letalsko zdravniško spričevalo razreda I, in najmanj - 200 ur letenja na letalih po programu usposabljanja. Zakonski minimum za opravljanje izpita za licenco prometnega pilota ATPL(A) je: - starost vsaj 21 let; - letalsko zdravniško spričevalo razreda I, in najmanj - 1.500 ur letenja na letalih, od tega najmanj - 500 ur letenja v veččlanski posadki; - 250 ur letenja kot kapitan letala; - 200 ur letenja med letališči; - 75 ur letenja po instrumentih; - 100 ur letenja ponoči.

 

Razmere za delo

Pilot opravlja svoje delo v majhnem zaprtem prostoru pilotske kabine. Del svojih obveznosti mora opraviti tudi na prostem. Pri tem je izpostavljen različnim vremenskim razmeram, umazaniji, vlagi, neprijetnim vonjavam goriva in izpušnih plinov. Pilot opravlja svoje delo pretežno sede, najpogosteje v letalski posadki (dva pilota), z neenakomernimi obremenitvami, tudi ob nedeljah, praznikih in ponoči. Delo je vezano na pogoste spremembe klimatskih razmer. Piloti del svoje delovne obveznosti preživijo tudi na potovanjih, ko se morajo zaradi menjave posadk seliti iz kraja v kraj. Tudi bivanje po raznih hotelih ni nobena redkost.
Sorodni poklici Pilot se lahko zaposli kot kontrolor letenja (ustrezna prekvalifikacija), kot dispečer v dispečerskem centru (ustrezna prekvalifikacija), kot referent na določenih delovnih mestih na Upravi za zračno plovbo Republike Slovenije, za katera je poleg višje ali visoke izobrazbe zahtevana tudi pilotska licenca, ali pa kot letalski inšpektor pri prometnem inšpektoratu republike Slovenije.
Druge informacije - Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Spletni naslov:www.fs.uni-lj.si/, - Adria Airways, Izobraževalni center, Brnik, - Solinair, Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, - Ministrstvo za obrambo, 15. brigada slovenske vojske, Brnik, -
Vzpostavljamo uporaben in koristen spletni servis za poklicno izobraževanje. Zato smo odvisni od vašega potrpljenja in odzivov. Javite, kako lahko še pomagamo. »